Grupy wiekowe

Dla dzieci 4-6 lat

Na zajęcia judo można przyprowadzać dzieci w wieku już od 4 lat. Taki trening nie ma nic wspólnego z wyczynowym sportem, gdyż opiera się w głównej mierze na zabawach i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Bazujemy na podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo i akrobatyki z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz dużą ilością gier i zabaw ruchowych. Ważnym elementem w pierwszej fazie treningów jest nauka padania w ten sposób, aby nie zrobić sobie krzywdy. Formy pełzania, czołgania powodują wzmocnienie wszystkich mięśni szkieletowych, które są odpowiedzialne za prawidłową postawę. Judo to po prostu dobra gimnastyka korekcyjna.

Program zajęć dla najmłodszych obejmuje:

ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające,
ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne,
gry i zabawy ruchowe,
nauka sztuki miękkiego padania,

Dla dzieci 7-12 lat

UNESCO rekomenduje judo jako sport dla dzieci w taki sposób: „jest to najbardziej efektywne połączenie między psychiczno-fizyczną równowagą dziecka, ponieważ poprzez zabawę umożliwia jego harmonijny rozwój”. UNESCO uważa, że judo jest idealnym sportem dla dzieci i młodzieży w wieku 4 – 21 lat. Judo można regularnie trenować w każdym wieku. Pozwala to na promocję „pełnego wychowania fizycznego”, rozwijając wszystkie psychomotoryczne umiejętności. Oburęczność, lateralizacja, rzuty, ciągnięcie, pchanie, czołganie, skoki, toczenia, upadki, koordynacja ruchowa oraz niezależność obu rąk i stóp. Ale także relacje z innymi ludźmi w ćwiczeniu i w walce, integracja dynamiki, techniki i taktyki, a do tego poszukiwanie perfekcyjności. Zdaniem MKOl judo można traktować jako sport wszechstronnie rozwijający i promujący takie wartości jak: przyjaźń, współdziałanie, wzajemny szacunek i wyzwanie do doskonalenia się.

Program zajęć dla dzieci obejmuje:

ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające,
ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne,
gry i zabawy ruchowe,
nauka sztuki miękkiego padania,
nauka i trening technik judo,
nauka taktyki walki oraz przygotowanie do udziału w zawodach.

Dla dzieci i młodzieży

Ogromnym walorem judo jest duży nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe i wszechstronność. Dlatego kształtuje się jednocześnie siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość i koordynację ruchową pod wieloma postaciami. Często wykorzystuje się do tego, obok specjalistycznych ćwiczeń, mniej lub bardziej skomplikowane gry ruchowe. Dlatego również starsze dzieci i młodzież mogą zacząć trenować tę dyscyplinę sportu.

Poziomy zaawansowania


Poziomy zaawansowania określają tylko stopień zaangażowania w trening jako cel do osiągnięcia określonego wyniku sportowego. Można trenować z grupą kadrową, a nie startować w zawodach, jeżeli nie jest to naszym priorytetem, a mamy wystarczające umiejętności, żeby takiemu treningowi podołać.

Rekreacja

Podział w klubie przewiduje rekreacyjny tryb uprawiania sportu. Uczestnik trenuje dla przyjemności w grupach zaawansowania odpowiadających jego posiadanym umiejętnościom. Może zdobywać stopnie szkoleniowe zgodnie z regulaminem zdobywania stopni. Jest pełnoprawnym członkiem klubu. W tej grupie znajdują się wszyscy uczestnicy zajęć, niezależnie od wieku. Deklaracja startu w zawodach powoduje automatyczne przejście do grupy Sport. Wymagane jest wtedy wypełnienie dokumentów i aktywowanie licencji zawodniczej.

Sport

Poziom - Sport - uczestnicy uczęszczają na zajęcia i startują w zawodach w miarę swoich możliwości. Mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w treningach w dowolnej lokalizacji. Propozycja przejścia do grupy Wyczyn wychodzi od trenera prowadzącego.

Wyczyn

Poziom - Wyczyn - zawodnicy aspirujący do poziomu Kadra. Od zawodników wymagana jest obecność na wszystkich treningach, zgrupowaniach, zawodach. Na podstawie obserwacji zawodników Zarząd klubu co 6 miesięcy dokonuje ich weryfikacji pod kątem przeniesienia do grupy Kadra.

Kadra

Poziom - Kadra - zawodnicy najlepiej, w danym momencie, rokujący na przyszłość. Klub obejmuje takich zawodników programem wsparcia.